مشخصات متخصصان مرکز

غلامرضا زند

رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی

مقطع تحصیلی: دکتری

مهرناز آزاد یکتا

رشته تحصیلی: روان شناسی

مقطع تحصیلی: دکتری

زهره اسماعیل زاده

 

رشته تحصیلی: روان شناسی تربیتی

مقطع تحصیلی: دکتری

وکارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی خود را k;pp; سال 80 به پایان رسانده وبا انتخاب رشته فلسفه تعلیم

فرزانه طهماسبی

رشته تحصیلی: روان شناسی تربیتی

مقطع تحصیلی: دکتری

سهیلا جعفر پور

رشته تحصیلی: روان شناسی شخصیت

مقطع تحصیلی: دکتری

علی محمدپور

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمانه جنابی

رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

امیر حسین  مهدی زاده

رشته تحصیلی: علوم تربیتی (تعلیم وتربیت)

مقطع تحصیلی: دکتری

فاطمه زمانی

رشته تحصیلی: روان شناسی تربیتی

مقطع تحصیلی: دکتری

فرحناز نجفی

رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رزیتا ذبیحی

رشته تحصیلی: روان شناسی

مقطع تحصیلی: دکتری

میر نادر میری

رشته تحصیلی: روان شناسی

مقطع تحصیلی: دکتری

منظر کوهشاری

 

رشته تحصیلی: روان شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

راضیه زاهدی

 

رشته تحصیلی: روان شناسی سلامت

مقطع تحصیلی: دکتری

فیروز کیومرثی

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی: دکتری

کامبیز کامکاری

 

رشته تحصیلی: روانشناسی

مقطع تحصیلی: دکتری