فعالیتهای مرکز مشاوره

((وامرهم شوری بینهم))

 

مقدمه:

  انسان همواره در مسائل مختلفی که در زندگی با آنها روبروست نیازمند مشورت با دیگران و استفاده از رأی و نظر صاحبان اندیشه و خرد است.

دوران جوانی یکی از حساس ترین دوران زندگی یک انسان محسوب می شود. در شرایطی که تقریباً تمامی دانشجویان این دانشگاه را جوانان تشکیل می دهند ، هدفداری و آینده نگری ایجاب می نماید که توجه بیشتری به جوانان شده تا آنان بتوانند در محیطی آرام با حل مسائل و مشکلات خود بازدهی درسی و آموزشی خود را بالا ببرند.

مشاوره در واقع رابطه دو جانبه بین مشاور و مراجع است که در این رابطه مشاور به عنوان یک متخصص محیط امن و توام با راز داری را برای مراجع فراهم می آورد تا در سایه این محیط امن مراجع به بیان مشکلات و مسائل خود بپردازد و مشاور هم به مراجع کمک می کند تا راه حلی مناسب برای مشکلاتش بیابد.

پس هدف اصلی از تأسیس مرکز مشاوره، کاهش وحل مشکلات عاطفی دانشجویان وتأمین بهداشت روانی آنها است در عین حال اهداف جزئی نیز مشمول این مرکز می باشد.

ضرورت وجود مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به منظور ارائه خدمات مورد نظر به دانشجویان نسبتاً آشکار است و در واقع تأسیس این مراکز را می توان نخستین و مهمترین گام برای پیشگیری ، تشخیص و کاهش اختلالات روانی _ اجتماعی دانشجویان دانست.

در راستای تحقق این مهم پس از تلاش مسئولین واساتید متخصص این واحد، بخش خدماتی وآموزشی به نام مرکز مشاوره در سال1380 در محیط دانشگاه تأسیس و راه اندازی شد.لازم به ذکر است که این مرکز در حال حاضرعلاوه بر دانشجویان به کارکنان و اساتید و عموم مردم شهرستان نیز خدمات مورد نظر را ارائه می کند که این خدمات از سه دسته خدمات شامل موارد ذیل تشکیل می شود :

 

  الف: خدمات مشاوره ای ودرمانی

در این بعد هدف مرکز مشاوره کاهش دادن وحل مشکلات عاطفی _ اجتماعی دانشجویان در زمینه های مختلف است .

خدمات مشاوره های مورد نظر عبارتند از:

  1. مشاوره تحصیلی( آموزش روشهای مطالعه ، یاداشت برداری ، تلخیص، ایجاد انگیزه تحصیلی ، کاهش اضطراب امتحان و ...)
  2. مشاوره شغلی ( کمک به دانشجویان جهت انتخاب و اشتغال به شغلی که با تخصص ، شخصیت ، علایق ، رغبتها ، استعداد وتوانایی ذهنی آنان هماهنگ و سازگار باشد)
  3. مشاوره خانواده و زناشویی( کمک به دانشجویان جهت حل مشکلات خانوادگی نظیر تعارضات زناشویی )
  4. مشاوره فردی ( کمک انفرادی به دانشجویان جهت کاهش حل مشکلات عاطفی نظیر افسردگی ، اضطراب و....)
  5.  مشاور گروهی ( تشکیل گروه های درمان با موضوعات مختلف نظیر: مهارتهای ارتباطی، اعتماد به نفس، کاهش اضطراب، خود شناسی و......)
  6.  مشاوره ازدواج ( کمک به دانشجویان جهت آگاهی از ملاک و معیار ازدواج موفق و در نهایت انتخاب همسر مناسب)
  7. مشاوره اعتقادی ( کمک به دانشجویان جهت ارتقاء مذهبی و استفاده از باورهای مذهبی آنان برای کاهش وحل مشکلات عاطفی آنان)
  8. سنجش(استفاده از آزمونهای روانی ازقبیل آزمونهای سلامت روانی، هوش ،رغبت، شخصیت و......)

 

ب: خدمات پیشگیرانه

برنامه های پیشگیرانه در مشاوره، اهمیت فوق العاده ای دارد. دراین بعد، هدف مشاوران مرکز مشاوره، تنظیم و اجرای برنامه هایی است که از پیش آمدن مشکلات برای دانشجویان جلوگیری به عمل می آورد. در واقع در این مورد مشاوران این مرکز سعی می کنند که با توسل به دو الگوی جدید پیشگیری، خدمات خود را ارائه دهند، این الگوی جدید عبارتند از :

  1. پیشگیری متمرکز بر موقعیت
  2. پیشگیری متمرکز بر شایستگی

هدف پیشگیری متمرکز بر موقعیت، کاهش یا حذف عوامل محیطی رفتار اختلال آمیز بوده و سعی می کند عوامل فشار آور محیطی را به حداقل برساند ولی هدف پیشگیری متمرکز بر شایستگی افزایش توانایی افراد برای کنار آمدن با شرایط است که ممکن است به رفتار اختلال آمیز منجر شود .

 

ج: خدمات رشدی

امروزه برنامه های مراکز مشاوره ، نه براساس دیدگاه بیماری نگر بلکه براساس دیدگاه سلامت نگر تدوین می شود و مراکز مشاوره دانشجویی ارتقاء توانمندی های روانی _ اجتماعی دانشجویان را در سرلوحه فعالیت هایشان قرار داده اند. به عبارت دیگر برنامه های این مرکز فقط برای استفاده دانشجویان که در زمینه های مختلف با مشکلات مواجه  هستند ، تدوین نشده است. بلکه این مرکز برای دانشجویانی که مشکلاتی خاص ندارند ولی خواهان ارتقاء رشد، به حداکثر رساندن توانایی ها وبالفعل کردن استعداد های خود هستد، برنامه های رشد را تدوین کرده است.